top of page

Vegánska výživa detí

Ako potvrdila napríklad Americká Akadémia výživy a dietetiky, správne naplánovaná vegánska strava môže byť plnohodnotná a zdravá aj počas tehotenstva, dojčenia, dojčenského veku, detstva a dospievania (1). S týmto záverom sa stotožňujú tiež Asociácia Kanadských dietológov (2) a Kanadská pediatrická asociácia (3). Výskum totiž ukazuje, že s malým percentom výnimiek vykazujú vegánske deti normálny rast a v porovnaní s deťmi bežne sa stravujúcich rodičov a s pomocou správne zostavenej vegánskej stravy je možné deťom zaistiť adekvátnu výživu pre zdravý vývoj (4).

Moderné pravidlá pre vegánsku výživu detí zostavil tím odborníkov Talianskej Vedeckej spoločnosti pre vegetariánsku výživu a bol revidovaný a publikovaný prestížnym vedeckým žurnálom Nutrients (5).

Výživa má zásadný vplyv na zdravie a vývin detí, preto je dôležité výžive v týchto citlivých obdobiach venovať zvýšenú pozornosť, a to u vegánov aj nevegánov. Pravidlá pre výživu vegánskych detí sú z naprostej väčšiny rovnaké, ako tie pre ich bežne sa stravujúcich rovesníkov.

Najvýznamnejším rozdieľom je, že vegánske a často ani vegetariánske deti neprijímajú dostatok vitamínu B12 zo stravy. S výnimkou dojčiat do 6 mesiacov je preto pravideľná suplementácia vitamínu B12 nevyhnutnou súčasťou správne zostavenej vegánskej a vegetariánskej stravy detí (5).

Výživa detí podľa veku
Zdroje informácií
bottom of page